Terminologie

Pole dance

 • tanečně sportovní disciplína, akrobatický tanec na vertikální tyči

Spin

 • rotace kolem tyče v úhlu 360°, kdy nohy nejsou v kontaktu se zemí

Invert

 • prvek na tyči, při kterém je tělo v pozici hlavou dolů

Úchop / Grip

 • možnosti, jak tyč uchopit; specifická pozice a vzdálenost dlaní, případně jiných částí paží

Gripování

 • nanášení speciálního protiskluzového prostředku na tyč nebo tělo

Vnitřní noha / ruka (inside)

 • ta končetina, která je blíže k tyči, stojíme-li k tyči bokem

Vnější noha / ruka (outside)

 • ta končetina, která je dále od tyče, stojíme-li k tyči bokem

Kontaktní body

 • části těla, které jsou při provádění daného prvku v kontaktu s tyčí

Přítah

 • kontrolovaný silový pohyb směrem nahoru nebo k tyči

Flexe nártu

 • pozice nártu, kdy se nárt dostává do přibližně pravého úhlu s holenní kostí, opak propnutí

Passé

 • pozice nohou, kdy jedna je plně propnutá, druhá pokrčená v koleni. Špička pokrčené nohy směřuje ke kolenu propnuté nohy

Attitude

 • pozice nohou, kdy jedna noha směřuje vpřed, druhá vzad, obě kolena jsou pokrčená a kyčle jsou vytočené ven

Straddle

 • pozice nohou, kdy jsou obě nohy plně propnuté a v roznožení

Diamantová pozice

 • pozice nohou, kdy jsou obě dvě kolena pokrčená zhruba na šířku ramen, špičky jsou spojené (nikoli zkřížené) za tělem, pánev se protlačuje vpřed, stehna jsou v prodloužení trupu

Tuck

 • pozice těla, kdy jsou pokrčená kolena přitažená k hrudníku

Pike

 • pozice těla, kdy jsou propnuté nohy přitažené k hrudníku

Pencil

 • pozice těla, kdy jsou propnuté nohy snožmo u sebe v prodloužení trupu

Exit

 • způsob ukončení prvku

One handed

 • prvek prováděný na jedné ruce

Two handed

 • prvek prováděný obouruč

Forearm stand

 • stoj na předloktích

Leg Hang

 • vis na tyči za nohu

Plank

 • vzpor ležmo, tzv. „prkno“

Transition

 • přechod z jednoho prvku do druhého

Floorwork

 • veškerý pohyb prováděný na zemi u tyče – chůze, tanec, převaly, přechody apod. Kontakt s tyčí je možný

Double Spin

 • spojení dvou spinů = rotace okolo tyče v úhlu 720°, nohy nejsou v kontaktu se zemí

Aerial

 • prvek prováděný z tyče, doslova „vzdušný/ ze vzduchu“

Jištění / Dopomoc / Spotting

 • způsob, jakým instruktor dopomáhá klientovi, případně jej jistí na tyči, a dbá tak na správné provedení prvku a klientovu bezpečnost

Statický režim tyče

 • režim tyče, kdy se tyč neprotáčí

Spinový režim tyče

 • režim tyče, kdy se tyč protáčí

Dysbalance

 • nežádoucí stav vznikající jednostranným přetěžováním těla

Orientace u tyče

 • ve většině případů se snažíme používat termíny vnitřní/vnější strana. V případech, kdy je tělo vůči tyči v neutrálním postavení, můžeme použít termíny horní/spodní (např. ruka), v případě pohybu také termíny dopředu (k ventrální, přední části trupu, ke stěně břišní) či dozadu (k dorzální, zadní části trupu, k zádům).