MgA. Sara Puchowska, Ph.D.

  • absolventka postgraduálního studia na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (téma závěrečné práce: „Schopnosti tĕla v choreografii”; práce zaměřená na věk tanečníka, taneční medicínu a využití schopnosti tanečníka v choreografii)
  • externí pedagog Taneční katedry HAMU
  • v letech 2012-13 pedagog choreografických přednášek na Hudební akademie Fryderyka Chopina, Varšava, Polsko
  • Balanced Body University, Praha - Reformer Instruktor (2003)
  • Matwork Instruktor(2010)
  • Taneční centrum Praha TCP – konzervatoř, Praha (Umělecký vedoucí Baby Balet Praha) - My Pilates Academy, Praha - Vedení individuálních a skupinových kurzů, Vedení workshopů: Dance Pilates, Cardio Pilates, Pilates s pomůckami (overball, thera band, rotační desky, bosu) 
  • úzká spolupráce s TOP českými pole dancerkami při tvorbě choreografií na nejvyšší světové soutěže
MgA. Sara Puchowska, Ph.D.