JUDr. Michal Frabša

  • právník zabývající se sportovní problematikou a organizováním národních a mezinárodních sportovních akcí včetně mistrovství světa a Evropy
  • v letech 1995 – 2010 člen výkonného výboru Českého svazu fullcontactu
  • bývalý a současný člen řady komisí (arbitrážní rada, disciplinární komise, revizní komise) národních i mezinárodních sportovních subjektů olympijských i neolympijských sportů.
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 1989 získal titul doktora práv.
  • ze sportů se věnuje převážně kickboxingu, který v roce 1992 v České republice spoluzakládal a dlouhá léta působil i v mezinárodních strukturách kontaktních sportů. 
  • externě vyučuje na vysokých školách sportovního zaměření a má za sebou i publikační činnost, např. vydání knížky se sportovní tematikou „Byli při tom“, zpracování prvního vydání národních sportovních pravidel pro kickboxing, spoluautorství „Encyklopedie bojových umění a sportů“, „Právní a organizační minimum pro sportovce“ apod.
JUDr. Michal Frabša