Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

 • vysokoškolský pedagog VŠTVS PALESTRA a lektor Fitness akademie Ronnie se zaměřením na základy sportovního tréningu
 • v rámci PDI specializace na základy didaktiky sportovního tréninku dětí

   

   

  Publikační činnost:

  KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. 1. vyd. Praha: VŠTVS Palestra. 2019. 271str. ISBN 978-80-87723-52-4.

  TILINGER, Pavel a Robin JIRÁSKO. Analysis of senior citizens (65+) wellness activities. In TILINGER, Pavel a Markéta ŠAUEROVÁ. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.

  TORZYŃSKA, Katarzyna; BOROŃ-KRUPIŃSKA, Krystyna; JIRÁSKO, Robin. Level of awareness,understanding and implementation of the wellness concept in Poland. Acta Salus Vitae. 2018, č. 1, s. 18-28.ISSN 1805-8787. Dostupné z: http://actasalusvitae.palestra.cz.

  KREJČÍ, Milada; KORNATOVSKÁ, Zuzana; VACKOVÁ, Ludmila; JIRÁSKO, Robin

  Role of wellness in the life of persons with disability – a comparison study in the Czech Republic. SLOVAK JOURNAL OF SPORT SCIENCE (SJSS) vol. 2 no. 2-2017, s. 79-91. ISSN 2453-9325

 

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.