Tvorba pole dance choreo 2024

Kateřina Romanová

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Iva Bohackova

- termín zkoušky:
- studio: neuvedeno

Ing. Aneta Rulfová

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Zuzana Lokajova

- termín zkoušky:
- studio: neuvedeno

Kateřina Lipnická

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Dominika Fišerová

- termín zkoušky:
- studio: neuvedeno

Veronika Kubatová

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Zuzana Vabroušková

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno