Instruktor strečinku 2021

Dita Kubisková

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Aneta Rulfová, Ing.

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Mgr. Marie Bubeníková

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

JUDr. Tereza Fišerová

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

Mgr. Jolana Klímková

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno

JUDr. Monika Bočová

- termín zkoušky: 00. 00. 0000
- studio: neuvedeno