Kurz INTERMEDIATE je určen všem profesionálním instruktorům pole dance, kteří se chtějí kontinuálně vzdělávat a zvyšovat svoji kvalifikaci.

Obsah kurzu je zaměřen na maximální využití znalostí a dovedností v praxi. Kurzem vás provedou lektoři a trenéři s letitou praxí,

kteří vás naučí:

 • vést výuku pokročilejších prvků efektivně a bezpečně
 • plynule propojovat prvky v choreografii
 • pochopit všechny aspekty náročnějších triků a správně sestavit lekci se všemi náležitostmi
 • zajímavé doplňkové tréninky
 • užitečné rady a tipy, které se jinde nedozvíte 

Termíny školicích víkendů + závěrečné zkoušky:

 1. 05.5.+06.5.2018
 2. 12.5.+13.5.2018
 3. 19.5.+20.5.2018

Závěrečná zkouška: 10.6. 2018

Výuka bude probíhat vždy od 9:00-16:20.  

Požadavky:

 • úspěšné absolvování základního pole dance školení kurzu s dotací 150 hodin praktické a teoretické výuky (MŠMT)
 • schopnost bezproblémově provést prvky, které se budou kurzu probírat 
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené min. středoškolské vzdělání
 • zvládnutí prvků, které se budou vyučovat

Ukončení kurzu:

 • teoretický test a praktická zkouška
 • úspěšní absolventi získají certifikát o složení zkoušky

Obsah kurzu:

 • základy na spinnové tyči
 • úvod do contempole/choreografie
 • zásobník mírně pokročilých prvků
 • průpravná a kompenzační cvičení 
 • základy gymnastiky
 • flexibilita
 • angličtina pro instruktory

 Platbu lze rozdělit do dvou splátek.

 

Přihláška do kurzu

Velikost tílka

Souhlas
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
1. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účely kurzu.
2. souhlas se zveřejněním svého jména v sekci absolventi v případě úspěšného absolvování kurzu
3. souhlas se zveřejňováním foto/video materiálů pořízených během výuky pro marketingové účely školicího programu
4. pravdivost výše uvedených údajů

Souhlasím s výše uvedeným