V rámci našich školení jste si nejvíce oblíbili lekce zaměřené na choreografii. Většina studentek zjistila, že se v tvorbě choreografie pro sebe i své klienty chce zdokonalit. Připravujeme pro Vás tedy seriál workshopů s našimi nejlepšími absolventkami a školitelkami akreditovaného kurzu Instruktor pole dance.

  • zaměření: choreografie pro začátečníky-středně pokročilé
  • zásobník vhodných cviků/triků/floorworku a přechodů
  • návod, jak správně choreo s klienty nacvičit, jak ho ztížit/zjednodušit, a moci ho tak využít jak pro začátečnické, tak pokročilé lekce
  • návod, jak choreografii vyvážit na obě strany

Lektor: Anna Nikulina

Datum a trvání: NE 19.6. 13:00-14:30

Cena: 900 ,- / 800,- zvýhodněná cena pro absolventy školení PDI

Přihláška do kurzu

Velikost tílka

Souhlas
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
1. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účely kurzu.
2. souhlas se zveřejněním svého jména v sekci absolventi v případě úspěšného absolvování kurzu
3. souhlas se zveřejňováním foto/video materiálů pořízených během výuky pro marketingové účely školicího programu
4. pravdivost výše uvedených údajů

Souhlasím s výše uvedeným