Přijďte si doplnit důležité právní informace, které byste měli jako lektoři, ale také jako majitelé studií znát.
  • zjistěte, co všechno by mělo stát v provozním řádu
  • za co všechno jako lektor a majitel studia zodpovídáte
  • jakou dohodu/smlouvu uzavřít se svým zaměstnavatelem/lektory
  • máte dostatečné pojištění?
  • dodržujete všechny předpisy a nařízení?
  • nevíte si rady s problematickými klienty?
 
Zaměření přednášky: Právní a organizační úskalí trenérské a lektorské činnosti ve sportu
Přednášející: JUDr. Michal Frabša
- lektor VŠTVS Palestra, UK FTVS, Fitness Ronnie
- bývalý a současný člen řady komisí národních i mezinárodních sportovních subjektů, olympijských i neolympijských sportů
- sportovní organizátor

Přihláška do kurzu

Velikost tílka

Souhlas
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
1. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účely kurzu.
2. souhlas se zveřejněním svého jména v sekci absolventi v případě úspěšného absolvování kurzu
3. souhlas se zveřejňováním foto/video materiálů pořízených během výuky pro marketingové účely školicího programu
4. pravdivost výše uvedených údajů

Souhlasím s výše uvedeným