Jana Najbrtová

  • certifikovaná instruktorka jógy (RYT 500)
  • ředitelka Lektorské akademie Jany Najbrtové a Kateřiny Mrugalové
  • garantka projektu Seniorem s radostí a Jóga v muzeu
Jana Najbrtová