Jak správně nastavit vnitřní řád studia/gymu tak, aby byl majitel co možná nejlépe chráněn a zároveň jakým rizikům se při běžném provozu nevyhne? Bezpečnost práce, důležité téma, které byste měli mít podchycené ve své praxi.

Přijďte se zeptat/zjistit, co vás zajímá.

Otvíráme vybrané přednášky z akreditovaného školení pro lektory i veřejnosti.

Vyučující lektor: JUDr. Michal Frabša.

Přihláška do kurzu

Portrétové foto:
Scan nejvyššího dosaženého vzdělání:
Velikost tílka

Souhlas
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
1. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účely kurzu.
2. souhlas se zveřejněním svého jména v sekci absolventi v případě úspěšného absolvování kurzu
3. souhlas se zveřejňováním foto/video materiálů pořízených během výuky pro marketingové účely školicího programu
4. pravdivost výše uvedených údajů

Souhlasím s výše uvedeným